Projectmethodiek

Flexibel en gericht op resultaat


Bij de ontwikkeling van je mobile apps zal er sprake zijn van voortschrijdend inzicht en er kunnen wensen voor nieuwe/andere functionaliteiten en wijzigingen ontstaan. Omdat technische mogelijkheden, nieuwe wensen en praktische haalbaarheid op elkaar moeten worden afgestemd, is bovendien voortdurend overleg nodig. Vandaar onze voorkeur voor een flexibele aanpak!
 

Agile projectmethodiek

Om onze mobile apps op tijd en binnen budget te kunnen realiseren, hanteert On-Site een agile projectmethodiek die ruimte biedt om flexibel op veranderende wensen in te spelen. Het eindresultaat wordt in stappen bereikt.
 

Implementatie in ‘releases’

De uiteindelijke app wordt gefaseerd opgeleverd in zogenaamde 'releases'. Bij aanvang bepalen we in samenspraak met de opdrachtgever welke functionaliteiten in welke release wordt opgeleverd. Zo komen interdisciplinaire teams (ontwerpers, ontwikkelaars en opdrachtgever) samen en in stappen (iteraties) zo snel mogelijk tot een concreet resultaat.
 

Voortschrijdend inzicht

En hoewel we het werk en de communicatie zo veel mogelijk gestructureerd laten verlopen, behouden we zo voldoende flexibiliteit om ruimte te bieden aan veranderende eisen en voortschrijdend inzicht.